Garantie

De naam DuPont staat voor kwaliteit. Ons engagement eindigt niet bij de verkoop. DuPont beschikt over een uitgebreid netwerk van getrainde en erkende professionelen die garant staan voor de kwaliteit van verwerking en installatie zodat de eindklant volledig tevreden is met de aankoop, of het nu om een residentiële of commerciële toepassing gaat.

Voor details, gelieve de gebruiksrichtlijnen erop na te slaan, gebruik ons ​​online formulier of neem contact op met het DuPont BI Garantieteam: bi-warranty@dupont.com

tel: 0800/95 165

Een uitzonderlijk netwerk versterkt onze kwaliteitsnaam

DuPont heeft een kwaliteitsnetwerk van verwerkers uitgewerkt, die zich volledig inzetten om aan de strengste installatie- en servicestandaard te voldoen. Zij streven ernaar om alle klanten zo tevreden mogelijk te stellen met hun Corian® installaties. 

Wat is Quality Network?

De leden van het Quality Network zijn allen Industrial Partners (erkende verwerkers) en Service Centres. Alle leden zijn getraind en geëvalueerd door DuPont om de productie, installatie, reparatie en het onderhoud van Corian® naar behoren te garanderen. Zij zijn tevens verantwoordelijk om het garantieprogramma, de 10-jarige beperkte installatiegarantie, toe te passen en eraan te voldoen.

Wat is de 10-jarige beperkte installatiegarantie?

DuPont geeft op Corian® een dubbele garantie; zowel een product- als een installatiegarantie.

De "Productgarantie" geldt voor alle Solid Surface producten en garandeert dat deze vrij zijn van fabricagefouten gedurende een periode van 10 jaar na aankoop. De "Beperkte Installatiegarantie van 10 jaar" die een verhoogde garantie biedt, kan enkel verkregen worden wanneer de verwerking en installatie zijn uitgevoerd door een Corian® Quality Network Industrial Partner en mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De beperkte installatiegarantie is een uitbreiding op de productgarantie en garandeert eveneens dat de verwerking en installatie van het eindproduct vrij van gebreken zijn.

Wat is een Industrial Partner?

Een Industrial Partner werd door DuPont getraind en werkt volgens de DuPont richtlijnen.

Hij wordt steeds tijdig op de hoogte gehouden van technische updates.

Lidmaatschap tot het kwaliteitsnetwerk garandeert de klant dat de Industrial Partner bereid is alles te doen om de hoogste kwaliteit te leveren.

De Industrial Partner heeft de verantwoordelijkheid te voldoen aan alle DuPont richtlijnen betreffende de eindinstallatie en te voldoen aan alle noden en vragen van de klant of die misschien zelfs te overtreffen.

Hoe wordt je een Industrial Partner ?

Iedere verwerker die met Corian® werkt en een positieve houding demonstreert t.o.v. Corian® kan na verloop van tijd een Industrial Partner worden. Vakmanschap en het promoten van Corian® liggen aan de basis. Nadat een verwerker de 2-daagse verwerkerstraining heeft gevolgd en voldoende ervaring heeft opgebouwd, kan hij een aanvraag tot erkenning indienen. Hij stelt dan een afgewerkt Corian® werkblad ter beschikking voor evaluatie door een Corian® Service Centre dat controleert of de DuPont richtlijnen werden gevolgd. Het Corian®Service Centre voert een grondige algemene inspectie uit. Indien de uitkomst hiervan positief is, wordt een contract opgemaakt tussen DuPont en de verwerker en krijgt deze ook een erkenningsnummer (QN-nummer).

Garantie

*De tienjarige installatiegarantie is van toepassing voor eigenaars van bepaalde permanente Corian® installaties (uitgezonderd toonzaalmodellen) die werden verwerkt en geïnstalleerd door een Industrial Partner. Dankzij de unieke eigenschappen van Corian® zal een Industrial Partner of een Service Centre eerder kosteloos herstellen dan te vervangen indien er zich een productdefect tijdens de eerste 10 jaar vanaf de dag van de Corian®installatie voordoet. Deze garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door fysieke, chemische en ander wangebruik, zoals overdreven hitte, verkeerde toepassingen of overmacht. ( Gelieve de gebruiksrichtlijnen erop na te slaan.)

Deze garantie dekt noch producten gemaakt door andere leveranciers, noch installaties die niet door een Industrial Partner werden geplaatst.

De Corian® garantie is overdraagbaar binnen de 10-jarige beperkte installatiegarantie, na registratie van de nieuwe eigenaar die de Corian® installatie op zijn naam laat optekenen.

Toepassingen in sauna’s, douches, stoomkamers en buitenshuis vallen niet onder deze garantie.

Bij iedere garantieaanvraag moet een bewijs van aankoop worden getoond.

Herstelling of vervanging

DuPont zal eender welk deel van de Corian® installatie dat een productdefect vertoont, herstellen. Indien een herstelling niet mogelijk blijkt, zal DuPont het beschadigde deel vervangen. DuPont zal zowel de materiaal-als de arbeidskosten dragen volgens de degressieve garantievoorwaarden. De Corian® Network Industrial Partner draagt elke andere kost, voortkomend uit de herstellingen en vervangingen. We streven ernaar steeds een zo goed mogelijke oplossing te vinden voor de herstelling of vervanging, maar exacte kleurovereenkomst wordt niet gegarandeerd. Indien we kiezen om uw Corian® installatie te vervangen, zal de garantie blijven doorlopen vanaf de originele plaatsingsdag en niet vanaf de dag van herstelling.

Corian® Service Centre

DuPont duidt een Corian® Service Centre aan om garantieherstellingen en algemene onderhoudswerken te doen en om de Corian® naam volgens de richtlijnen van DuPont te promoten.

Het Service Centre werkt volgens door DuPont vooropgelegde tarieven.

Het doet inspecties voor het Quality Network.

Het behandelt alle garantieklachten volgens de DuPont richtlijnen en oordelen hierbij objectief.

Wanneer een Corian® Quality Network Industrial Partner een fout maakt, moet hij zelf een oplossing zoeken of kan hij aan het Service Centre vragen deze klacht te behandelen om tot een toereikende oplossing voor de klant te komen, gebaseerd op het schema van de garantieherstellingen. Al de kosten worden gedragen door de Industrial Partner.

De adressen van de Service Centres zijn verkrijgbaar bij het garantieteam.

 

Het Corian® Design team is verheugd u onze web2case online dienst aan te kondigen waarmee klachten betreffende werkbladen gemaakt uit Corian® Solid Surface en verwerkt plus geïnstalleerd door bedrijven die behoren tot ons Corian® Quality Netwerk, geregistreerd kunnen worden.

Deze dienst is beschikbaar via link https://dpscrm.secure.force.com/CorianWarrantyForm

Eenmaal u het formulier hebt verstuurd, ontvangt u een bevestiging per email met een unieke referentienummer.

We vragen u om ons via deze email de gevraagde documentatie (kopie van installatiefactuur, foto’s van het werkblad en van het probleem) te bezorgen.

Zonder deze documenten en foto’s zijn we niet in de mogelijkheid uw klacht te behandelen.

Van zodra u ons de gevraagde documentatie heeft bezorgd, contacteren we u via email of telefonisch.

 

*Bijzondere garantievoorwaarden gelden voor de douchebakken en badkuipen. Bekijk Corian® Casual, Smart en Delight productgarantie voor meer informatie.